Product Categories
Payment options we accept.

Faqeh Minda, Faqeh Madu Minda, Teh Kopi Ibnu Sina, Khal Tamar, Zafaranadd to cart
add to cart add to cart add to cart
 

Description :

Perniagaan Qurba Sdn. Bhd
 
 
 
Perniagaan Qurba Sdn. Bhd. merupakan sebuah syarikat milik penuh usahawan bumiputera Islam yang pertama sekali di Malaysia membuat kajian mendalam khusus terhadap herba Khazanah Perubatan Islam.
 
 
Kami menjadikan Al-Quran, hadis nabi S.A.W. dan kitab ulamak perubatan Islam sebagai rujukan utama dalam usaha mengeluarkan produk kesihatan untuk dipasarkan seterusnya digunakan oleh semua pengguna muslim di seluruh negara.
 
 
Dalam usaha untuk mengembangkan Khazanah Perubatan Islam ini juga, kami telah membentuk suatu konsep usahasama (ta’awun) antara pengedar dan pengusaha. Melalui gagasan perkongsian pintar ini, kami merasakan insyaAllah apa yang diidamkan oleh para usahawan dan pengguna akan menjadi kenyataan. Wakil pengedar tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk memulakan perniagaan ini. Bantuan daripada pihak syarikat akan diberikan dalam bentuk penerangan dan teknik-teknik perniagaan bagi meningkatkan pendapatan.
 

 
Company Name : Ameen Food Industri

Address : No. 50, Lot Industri KEDA Napoh, 06000 Jitra, Kedah, Malaysia

Telephone Number : +604-917-1940

Fax No : +604-917-3058

Email : ameenfood@gmail.com

Website : www.qurba.com.my

Contact Person : Saad Bin Omar

Contact Person Email: ameenfood@gmail.com

Mobile No: +6018-471-9214
  
 

Related products